วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2559 08:07

PCIT จับมือ มช. ผลักดันการศึกษาท่องเที่ยวยุคดิจิตอล

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Phuket College of International Tourism and Chiang Mai UniversityInternational College
 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket College of International Tourism (PCIT)  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University International College ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามระหว่าง ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต และ ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.เชียงใหม่
 
ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช กล่าวว่า “การลงนาม MOU ในครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Phuket College of International Tourism (PCIT) และ Chiang Mai University International College เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาล ภายในจังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสองเมืองหลักที่กำลังจะถูกผลักดันให้เป็นต้นแบบ Smart City ของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 1. การวิจัยและวิชาการ สนับสนุนการพัฒนาซุปเปอร์คลัสเตอร์เศรษฐกิจดิจิตอล 2.การบ่มเพาะผู้ประกอบการ Tech Startup 3. การจัดการศึกษานานาชาติ 4. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ และ 5. การพัฒนาคุณภาพวิชาชีพ ระดับนานาชาติ โดยมีระยะเวลาในการร่วมมือกันเป็นเวลา 5 ปี ซึ่ง PCIT เชื่อมั่นว่าจะสามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาการท่องเที่ยวและบริการ ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันซึ่งกำลังเข้าสู่ยุคดิจิตอล” รักษาการ คณบดี PCIT กล่าว
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1350 times Last modified on วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2559 14:59