วันพฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2561 13:45

นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต ดำน้ำฟื้นฟูแนวปะการังเกาะเฮ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket coral apr 2018 1
 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฎภูเก็ต ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สอง จ.ภูเก็ต ตลอดจน นักศึกษาและนักดำน้ำอาสาสมัคร จำนวน 40 คน ร่วมกิจกรรมดำน้ำเพื่อเก็บและนำชิ้นส่วนปะการังที่แตกหักไปปลูกบนพื้นเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังจำนวน 20 ไร่ ณ เกาะเฮ จ.ภูเก็ต
 
phuket coral apr 2018 2
 
phuket coral apr 2018 3
 
ดร.ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้คาดว่าเมื่อแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มแนวปะการังบริเวณเกาะเฮให้มีปริมาณพ่อ-แม่พันธุ์ปะการังมากขึ้น ทั้งนี้จะช่วยให้แนวปะการังโดยรอบเกาะเฮและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถผลิตตัวอ่อนและฟื้นตัวได้ตามธรรมชาติต่อไป ซึ่งจากการวิเคราะห์แนวปะการังในบริเวณเกาะเฮพบว่าได้รับผลกระทบจากหลายสาเหตุ เช่น ผลกระทบจากการทำการประมงผิดกฎหมาย ผลกระทบจากการระบาดของดาวมงกุฎหนาม ผลกระทบจากการฟอกขาวหลายครั้งในปี 2534 2538 2541 2546 2548 2553 และ 2559 ซึ่งทำให้ปะการังมีชีวิตลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง พื้นที่แนวปะการังเกาะเฮ อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมท่องเที่ยวในแนวปะการังหลายรูปแบบ มีแนวโน้มว่าผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อแนวปะการังจะเพิ่มมากขึ้น จากปัจจัยต่างๆ เบื้องต้นส่งผลให้สภาพโดยทั่วไปของแนวปะการังรอบเกาะเฮมีสภาพเสื่อมโทรม การฟื้นตัวของแนวปะการังตามธรรมชาตินั้นมีแนวโน้มที่จะต้องอาศัยระยะเวลาค่อนข้างนาน ดังนั้นการปลูกปะการังทดแทนจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเล อีกทั้งเป็นการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติจริงภาคสนาม (ดำน้ำ) สู่การเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล” อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ประสานงานโครงการกล่าว
 
สำหรับการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ยังมีกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้และตระหนักถึงผลกระทบของขยะทะเลต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล โดยมีการจัดประกวดวาดภาพสีน้ำ การวาดผ้าบาติก การประดิษฐ์สิ่งของเพื่อใช้งานจากขยะทะเล ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยผลงานทั้งหมดจะมีการจัดแสดงไว้บริเวณลานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
 
phuket coral apr 2018 4
 
phuket coral apr 2018 5
 
phuket coral apr 2018 6
 
phuket coral apr 2018 7
 
phuket coral apr 2018 8
 
phuket coral apr 2018 9
 
phuket coral apr 2018 10
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1214 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2561 15:46