วันเสาร์, 02 กรกฎาคม 2559 16:32

วิพากษ์เข้มหลักสูตรใหม่ “สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket culture education1
 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 กลุ่มสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย นายสกล ชัยนิตย์พันธ์ ประธานกรรมการวิพากษ์หลักสูตร และคณะทำงาน ตลอดจน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมการท่องเที่ยว วัฒนธรรมจังหวัด และ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
phuket culture education2
 
นายสกล ชัยนิตย์พันธ์ กล่าวว่า สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม พ.ศ.2560 เป็นหลักสูตรใหม่ที่มหาวิทยาลัยได้ทำการพัฒนาโดยกลุ่มสังคมศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำร่างหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ขึ้น โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรทางวัฒนธรรม วิชาการ และการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น และประสบการณ์ จากผู้ชำนาญการ ที่ร่วมกันกลั่นกรองเนื้อหา แนวคิดและรายละเอียดของหลักสูตร ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นไปทางสังคม โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรม ในบริบทของจังหวัดภูเก็ต ที่มีประเด็นด้านการเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องด้วย สำหรับสาขาการจัดการวัฒนธรรม ที่จะเปิดการเรียนการสอนในอนาคต มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่า จะเป็นทางเลือกให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้คุณค่าทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาสังคมในมิติเชิงวัฒนธรรมได้”
สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
 
สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
 
สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
 
สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
 
สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
 
สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1099 times