วันพุธ, 23 มีนาคม 2559 10:07

มอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2558

Written by
Rate this item
(2 votes)
สอบธรรมศึกษา
 
วันที่ 22 มีนาคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี พระครูปริยัตยานุยุต เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ พระเถรานุเถระ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายวิญญา ปลัดขวา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ภูเก็ต ตลอดจน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
สอบธรรมศึกษา
 
ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี กล่าวว่า “พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้ผ่านการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมหาวิทยาลัย ร่วมกับวัดวิชิตสังฆาราม จัดสอบเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา การสอบธรรมศึกษา เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมบทบาทของสถาบันศาสนากับสถาบันการศึกษา ปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกที่ดี ให้แก่เยาวชน ได้นำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิต เพื่อความสงบสุขในสังคม ปราศจากความรุนแรงและความขัดแย้ง จากการจัดสอบที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก 20 คน ธรรมศึกษาชั้นโท 32 คน และธรรมศึกษาชั้นตรี 240 คน”
 
สอบธรรมศึกษา
 
สอบธรรมศึกษา
 
สอบธรรมศึกษา
 
Read 920 times Last modified on วันพุธ, 23 มีนาคม 2559 10:22