วันจันทร์, 20 สิงหาคม 2561 11:06

PKRUBI ผลิต Digital Content พีอาร์ธุรกิจผู้ประกอบการฝั่งอันดามัน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
digital content fair 2018 1
 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PKRUBI) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาทักษะการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์และทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรม “นิทรรศการแสดงผลงานสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ Digital Content Fair” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ปวารณา อัจฉริยบุตร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้อำนวยการ PKRUBI ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา และผู้ประกอบการ SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
digital content fair 2018 2
 
digital content fair 2018 3
 
digital content fair 2018 4
 
digital content fair 2018 5
digital content fair 2018 6
 
ในการนี้มีการเสวนาและสาธิต ในหัวข้อ สร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ไม่ยากอย่างที่คิด โดย คุณอรรณพ อินทราวุธ Creative Director และที่ปรึกษางานโฆษณา ร่วมด้วย คุณสุจารีย์ ไชยบุญ นักสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ และคุณยศภาคย์ เมนะคงคา ช่างภาพมืออาชีพและนักสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ 
 
นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้อำนวยการ PKRUBI กล่าวว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้จัดอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่น และพัฒนาทักษะการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ในรูปแบบวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการในหลักสูตร E-Commerce & Online Marketing และหลักสูตร Content Marketing & Online Ads ทั้งนี้ กลุ่มนักศึกษาและนักออกแบบสื่อได้ผลิตสื่อวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจชุมชนให้แก่ผู้ประกอบการฝั่งอันดามัน ในการนี้มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการขึ้นเพื่อจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์โดยผู้เข้าอบรม และมีการบรรยายให้แรงบันดาลใจและความรู้ในการผลิตสื่ออย่างง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจร่วมรับชม กิจกรรมเพื่อท้องถิ่นดังกล่าวสามารถสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นำสื่อไปใช้ประชาสัมพันธ์ สร้างการจดจำ และประทับใจให้กับลูกค้า นำไปสู่การสร้างแบรนด์ของธุรกิจในท้องถิ่นต่อไปได้” 
 
digital content fair 2018 7 
digital content fair 2018 8
 
digital content fair 2018 9
 
digital content fair 2018 10
 
digital content fair 2018 11
 
digital content fair 2018 12
 
digital content fair 2018 13
 
Popular Award แบ่งเป็น 2 รางวัล
 
ทีม Tentenbulbs 
 
(ผู้ประกอบการ คุณชยธร วัฒนชาลี)
 
สมาชิกประกอบด้วย 
1. นายอิทธิพัทธ์ เนียมนวล สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 4 
2. นายกรวิชญ์ กี่บุตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 4
3. นายซอลีฮีน สองเมือง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3
4. นายณัฐชยา อารีทาน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3
 
ทีม Love2Eat 
 

(ผู้ประกอบการ คุณนพรัตน์ อภิชิตสิทธิกุล)

สมาชิกประกอบด้วย 
1.นายธีรวัฒน์ เหมือนคิด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3
2.นายพัชรณัฏฐ์ ปัทมานุรักษ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3

 
รางวัล Direcor’s Choice Award 
 
ทีม Greze Yogurt
 

(ผู้ประกอบการ คุณพิชญ์ญาศินี พรพระสงค์)

สมาชิกประกอบด้วย 
1.นายอมรเทพ เกษนัส สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 4 
2.นายชยุตม์ สุดสวาท สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3
3.นางสาวพรพิมล บุตรเพชร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 3
4.นายมูฮำหมัด กอลาบันหลง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 4

 
รับชมผลงาน Digital Content ทั้งหมด www.youtube.com/user/pkrubi/
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 1073 times Last modified on วันจันทร์, 20 สิงหาคม 2561 15:34