วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559 10:03

ขานรับไอเดียประเทศไทย 4.0 อบรมการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการตลาด

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket digital media seminar nov 2016
 
ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเรื่อง “กลยุทธ์การใช้สื่อเว็บไซต์ (และสื่อดิจิทัล) เพื่อการสื่อสารการตลาด” ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้สื่อเว็บไซต์ และสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมด้านทักษะและองค์ความรู้ที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวคิดของรัฐบาลคือ “ประเทศไทย 4.0” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
 
phuket digital media seminar nov 2016 1
 
สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากด้วยความรู้ความสามารถด้านการใช้สื่อเว็บไซต์และสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารการตลาด ได้แก่ นางสาวภาวิกา ขุนจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต และ นายธเนศร์ ไตรวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพิค ภูเก็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing 
 
phuket digital media seminar nov 2016 2
 
phuket digital media seminar nov 2016 3
 
phuket digital media seminar nov 2016 4
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1236 times Last modified on วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559 10:14