วันอังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2559 08:35

เรียนรู้จากผู้รู้ กสทช.ภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)

phuket digital tv

นายวรรณะ เศรษฐพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต11 จังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ระบบการออกอากาศวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล" ให้แก่นักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ณ ห้อง 512 คณะวิทยาการจัดการ ในรายวิชาหลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยมีผศ.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

phuket digital tv1

phuket digital tv2

phuket digital tv3

Read 1059 times