วันอาทิตย์, 01 กันยายน 2562 14:14

เทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตร คว้ารางวัลชนะเลิศเมนูอาหารจากนมแพะ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
goat milk menu aug 2019 1
 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขัน “ประกวดการทำอาหารว่างและเครื่องดื่มจากนมแพะ” ในงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ณ ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และมี อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย บุคลากร เข้าร่วม 
 
goat milk menu aug 2019 2
 
ในการนี้นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรคว้ารางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศจาก “บูรามันเจะ นมแพะ” โดมมีสมาชิก ประกอบด้วย นายจาตุรนต์ พุ่มทรัพย์ตระกูล / นางสาวธาราศิณี วรรณจิตร์ และ นางสาวธัญญลักษณ์ รักการ สำหรับอีกเมนูคือ บัวลอยนมแพะ รับรางวัลชมเชย โดยมีสมาชิก ได้แก่ นายปิยวัฒน์ ชูกลิ่น / นางสาวเสาวลักษ์ ณ นคร / นางสาวรัตนา สำเภา ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการฝึกฝนและความคิดสร้างสรรค์ในการรังสรรค์เมนูอาหารที่มาจากนมแพะ ซึ่งมีคุณค่าทางสารอาหาร นำมาผสมส่วนประกอบอื่นๆ ได้คุณค่าทางโภชนาการและมีรสชาติที่ยอดเยี่ยม อันเป็นจุดเด่นของ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ที่มีฝีมือและความเชี่ยวชาญทั้งด้านการประยุกต์ แปรรูปวัตถุดิบอาหารชนิดต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านโภชนาการและรสชาติ
 
goat milk menu aug 2019 3
 
goat milk menu aug 2019 4
 
goat milk menu aug 2019 5
 
goat milk menu aug 2019 6
 
goat milk menu aug 2019 7
 
goat milk menu aug 2019 8
Read 658 times Last modified on วันอาทิตย์, 01 กันยายน 2562 14:31