วันพุธ, 13 กรกฎาคม 2559 21:36

“3 ร.สู่อนาคต” ให้เด็กเรียน ป.ตรี ควบคู่ทำงานโรงแรม

Written by
Rate this item
(2 votes)
phuket hospitality course
 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 โครงการ 3ร สู่อนาคต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการ ติดตาม ประเมินผล และขอบคุณสถานประกอบการโรงแรม ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น 
 
ผศ.นงเยาว์ ประสมทอง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เล่าถึงประวัติความเป็นมาของโครงการว่า “โครงการ 3 ร.สู่อนาคตนั้น เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ยกให้เป็น Best Practices ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงแรม โรงเรียน และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ให้โอกาสนักเรียน ที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในการศึกษาต่อในหลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์–อาทิตย์ และทำงานเป็นพนักงานในสถานประกอบการ ระหว่างวันจันทร์–ศุกร์ ในสถานประกอบการด้านการโรงแรมและธุรกิจบริการ สังกัดสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการโครงการจะเป็นผู้คัดเลือกสถานประกอบการที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษา
 
phuket hospitality course 1
 
phuket hospitality course 2
 
phuket hospitality course 4
 
สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาในโครงการ 3ร. สู่อนาคต สามารถยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่วันนี้ จนกระทั่งถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 5 ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076 211 959 ต่อ 5000 โครงการ 3ร. สู่อนาคต หรือสามารถสายตรงถึง ผศ.นงเยาว์ ประสมทอง โทร 084 242 8929
Read 1881 times