วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2559 14:31

ภารกิจเชิงรุก สร้างสุขยั่งยืน... ปลูกฝังบัญชีครัวเรือน ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

Written by
Rate this item
(1 Vote)
บัญชีครัวเรือน ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
 
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการตามแนวพระราชดำริ “การบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลป่าคลอก โดยมีทีมวิทยากรมืออาชีพจากทางสาขาวิชาฯ เป็นผู้อบรมให้ความรู้ 
 
นายสุชาติ พึ่งมั่น ประธานสาขาวิชาการบัญชี กล่าวว่า “สำหรับปีนี้ถือว่าเป็นการจัดโครงการตามแนวพระราชดำริต่อเนื่องที่พื้นที่ป่าคลอก เป็นปีที่ 2 โดยทางสาขาวิชาบัญชี รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นกลไกเล็กๆ ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจในชุมชน”
 
บัญชีครัวเรือน ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
 
บัญชีครัวเรือน ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
 
บัญชีครัวเรือน ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
 
บัญชีครัวเรือน ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
 
ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1626 times Last modified on วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2559 15:35