วันพฤหัสบดี, 05 เมษายน 2561 11:36

นวัตกรรมการออกแบบ ดีไซน์ลายผ้าร่วมสมัย คว้าชมเชยรายการใหญ่

Written by
Rate this item
(3 votes)

phuket innovative design apr 2018 1

ระหว่างวันที่ 27–28 มีนาคม 2561 อาจารย์ชนาธินาถ ไชยภู อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต นำทีมนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ จำนวน 5 คน ได้แก่ นายธนบัตร ผาแสง นายภาคิน เอี๋ยวพานิช นางสาวศรัญญ่า ปะสมัน นางสาวสุพรรษา หมื่นพันธ์ และนางสาวมีนา หลำเบ็ญสะ เข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายผ้า ในหัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ร่วมสมัย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนบัตร ผาแสง ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดดังกล่าว

phuket innovative design apr 2018 2

phuket innovative design apr 2018 3

phuket innovative design apr 2018 4

phuket innovative design apr 2018 5

phuket innovative design apr 2018 6

phuket innovative design apr 2018 7

phuket innovative design apr 2018 8

phuket innovative design apr 2018 9

CONTACT  W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1915 times