วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2559 15:13

อบรมการออกแบบวางไม้ประดับตกแต่ง และการดูแลต้นไม้ภายในอาคาร

Written by
Rate this item
(2 votes)

phuket Interior landscaping

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมการออกแบบวางไม้ประดับตกแต่งและการดูแลต้นไม้ภายในอาคาร ณ ห้องเกษตร 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานราชการ เช่น  อบต. คนสวนโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ครูจากโรงเรียนต่าง ๆ และพนักงานโรงแรม ในการอบรมมีการบรรยายให้ความรู้ด้านหลักการออกแบบจัดสวน เทคนิคการจัดสวนประเภทต่าง ๆ การคำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น และคำแนะนำพรรณไม้ในที่ร่มและการเลือกใช้ และฝึกปฏิบัติการจัดสวนในอาคาร

phuket Interior landscaping 1

phuket Interior landscaping 2

phuket Interior landscaping 3

phuket Interior landscaping 4

phuket Interior landscaping 5

phuket Interior landscaping 6

phuket Interior landscaping 7

phuket Interior landscaping 8

ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 

Read 1945 times Last modified on วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2559 15:35