วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2560 16:08

ComSci PKRU อบรมคอร์ส “Internet of Things” สร้างนักพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมดิจิทัล

Written by
Rate this item
(1 Vote)
internet of things phuket 0
 
ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต (ComSci PKRU) จัดอบรมเพิ่มทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “การเขียนโปรแกรมอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” (Programming the Internet of Things = IoT) รุ่นที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.ผุสดี พรผล ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมด้วย คณาจารย์ และ ผศ.ดร.ทรงเกียรติ ภาวดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เป็นวิทยากรอบรมแก่นักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าของสาขาวิชาฯ ณ ห้องปฏิบัติการ loT Lab สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สาขาภูเก็ต 
 
internet of things phuket 1
 
internet of things phuket 1
 
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลภูเก็ต จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด Internet of Things (IoT) ซึ่งหมายถึงการที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคารบ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ดังนั้น การจัดการอบรมที่เน้นการถ่ายทอดหลักการ การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อ IoT ทั้งในส่วนของอุปกรณ์ การประมวลผลข้อมูล และการฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การเรียนรู้สถาปัตยกรรม โมโครคอนโทรลเลอร์ การพัฒนา IoT และเขียนภาษา C ด้วย Arduino Platform การเชื่อมต่อและใช้งานเซ็นเซอร์ต่างๆ การใช้งาน MCU เป็น Client และ Server การติดต่อระหว่างอุปกรณ์ผ่าน HTTP การส่งข้อมูลผ่าน Cloud การแจ้งเตือนผ่าน Android App เป็นต้น ในการนี้ สาขาวิชาฯ หวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถประยุกต์ใช้ IoT ในธุรกิจต่างๆ ตลอดจนสามารถต่อยอดอุตสาหกรรมดิจิทัลต่อไปได้ในอนาคต ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย และ DEPA มุ่งหวังที่จะสร้าง Community กลุ่มคน IoT ในภูเก็ต ที่จะมาร่วมกันพัฒนาต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลในท้องถิ่นและประเทศต่อไป
 
internet of things phuket 2
 
internet of things phuket 3
 
internet of things phuket 3
 
internet of things phuket 4
 
internet of things phuket 5
 
internet of things phuket 6
 
internet of things phuket 7
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 2137 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2560 16:32