วันจันทร์, 04 เมษายน 2559 08:35

กูรูสื่อภูเก็ต ตั้งโต๊ะเสวนา “สื่อมวลชนท้องถิ่นกับการปรับตัวสู่อาเซียน”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
สื่อมวลชนท้องถิ่นกับการปรับตัวสู่อาเซียน
 
วันที่ 3 เมษายน 2559 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดเสวนาเรื่อง สื่อมวลชนท้องถิ่นกับการปรับตัวสู่อาเซียน โดยมี ผศ.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้จัดโครงการ ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตลอดจนมี นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
สื่อมวลชนท้องถิ่นกับการปรับตัวสู่อาเซียน
 
สื่อมวลชนท้องถิ่นกับการปรับตัวสู่อาเซียน
 
สื่อมวลชนท้องถิ่นกับการปรับตัวสู่อาเซียน
 
ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา กล่าวว่า สำหรับการเสวนาได้รับเกียรติจากนักวิชาชีพสื่อมวลชน และผู้ก่อตั้งบริษัทสื่อชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ นายเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว ผู้บริหาร JP Media (94 City Radio – City News) นายบุญรัตน์ อภิวันทนากร ผู้บริหาร นสพ.ภูเก็ตอันดามันนิวส์ นายณรงค์ พรหมจิตต จาก BMS Organization และ นางสาวขวัญฤทัย เอมโอช นักสื่อสารมวลชน NBT ภูเก็ต เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ มุมมองการทำงานในองค์กรสื่อ ทั้งด้านนโยบาย วิสัยทัศน์ และบทบาทการทำงานของสื่อมวลชนที่มีต่อท้องถิ่น รวมไปการปรับตัวสู่อาเซียน ทั้งในด้านการผลิตข้อมูลข่าวสาร และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการนำเสนอความคิดเห็นจากภาคประชาชนชาวภูเก็ตต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนกับอาเซียน ซึ่งได้จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เผยแพร่ในเวทีเสวนา ทั้งนี้ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประยุกต์หลักวิชาการ ไปสู่การปฏิบัติงานด้านสื่อมวลชน ซึ่งเชื่อว่าประสบการณ์ และเรื่องราวจากสื่อมวลชนมืออาชีพ จะช่วยเปิดมุมมอง และเพิ่มความเข้าใจในการฝึกฝนทักษะด้านสื่อสารมวลชน ทั้ง หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ โซเชี่ยล มีเดีย และการจัดงานอีเวนท์ เพื่อให้ว่าที่นักสื่อสารมวลชนทุกคน มีความพร้อมในการออกไปประกอบวิชาชีพหลังจากศึกษาจบ” อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กล่าว  
 
สื่อมวลชนท้องถิ่นกับการปรับตัวสู่อาเซียน
 
ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
และ นางสาวขวัญฤทัย เอมโอช นักสื่อสารมวลชน NBT ภูเก็ต
 
นายเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว ผู้บริหาร JP Media (94 City Radio – City News)
 
นายบุญรัตน์ อภิวันทนากร ผู้บริหาร นสพ.ภูเก็ตอันดามันนิวส์
 
นายณรงค์ พรหมจิตต จาก BMS Organization
Read 1532 times Last modified on วันจันทร์, 04 เมษายน 2559 14:43