วันศุกร์, 05 สิงหาคม 2559 10:39

เปิดมุมมองกูรู Marketing เขียนแผนการตลาดอย่างไรให้ได้เปรียบ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket marketing plan 
ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเข้าค่ายเพื่อเตรียมความพร้อม “พัฒนาทักษะการเขียนแผนการตลาดมุ่งสู่การแข่งขัน” ให้กับนักศึกษา ณ อาคารเพชรภูมิภัฏ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นายมนต์ทวี หงหยกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์แผนการตลาดยุคดิจิทัล” ร่วมด้วย นายลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคใต้ บรรยายให้ความรู้ด้านการเขียนแผนการตลาดให้มีความโดดเด่น และสามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรีที่มีคู่แข่งเป็นจำนวนมาก
 
phuket marketing plan1
 
phuket marketing plan 2
 
phuket marketing plan 3
 
phuket marketing plan 4
 
phuket marketing plan 5
phuket marketing plan 6
phuket marketing plan 7
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1342 times Last modified on วันศุกร์, 05 สิงหาคม 2559 11:32