วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2559 08:17

นิเทศศาสตร์ ร่วมสัมมนา กระบวนทัศน์ใหม่ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม”

Written by
Rate this item
(2 votes)
นิเทศศาสตร์ ภูเก็ต
 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมกระบี่ รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้มีการจัดโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ส.ส.ม.ท. คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และกลุ่มละครมาหยา สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ จัดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” แนวคิด หลักการ และแนวทางพัฒนา เพื่อระดมความคิดเห็นจากนักวิชาชีพด้านสื่อมวลชน นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน และผู้สนใจ ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาประเด็น ด้านสื่อสารมวลชนในปัจจุบัน และแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต โดยมี รศ.จุมพล รอดคำดี อดีตประธานคณะกรรมาธิการปฎิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฎิรูปแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ ผศ.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ รองประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และอาจารย์ยุพิน หะสัน อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นในฐานะของนักวิชาการด้านสื่อมวลชน
 
นิเทศศาสตร์ ภูเก็ต
 
นิเทศศาสตร์ ภูเก็ต
 
อาจารย์ยุพิน หะสัน
 
ผศ.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1578 times Last modified on วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2559 15:00