วันอาทิตย์, 03 เมษายน 2559 10:09

นศ.นิเทศศาสตร์ ลงชุมชนบ้านราชกรูด จัดนิิทรรศการตามรอยเมืองแร่นอง

Written by
Rate this item
(3 votes)
นิเทศศาสตร์ภูเก็ต
 
เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์ ) คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านราชกรูด ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเหมืองแร่ ในโครงการ "ตามรอยเมืองแร่นอง" ภายในงานได้จัดกิจกรรมให้น้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 พร้อมด้วยผู้ปกครอง และชาวบ้านในชุมชนบ้านราชกรูด ได้ร่วมทำกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น นิทรรศการเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ในอดีต แบบจำลองเหมืองแร่ การจัดแสดงภาพความประทับใจจากการลงพื้นที่ในครั้งแรก กิจกรรมวาดภาพระบายสี การแสดงระบำร่อนแร่จากตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นต้น 
 
นิเทศศาสตร์ภูเก็ต
 
นิเทศศาสตร์ภูเก็ต
 
นอกจากนั้นกิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็คือ การปลูกมะนาวและมะละกอ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนซื้อกล้าพันธุ์พืช จากผู้เข้าร่วมงานครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ บริเวณแปลงผักสวนครัวของโรงเรียน โดยมี คุณวิโรจน์ แพ่งน้อย หรือลุงหมี มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ พร้อมสาธิตวิธีการปลูก 
 
นายไชย ไชยธาม ผู้ปกครองที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ กล่าวว่า "รู้สึกดีใจมากที่ได้มีนักศึกษามาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เเละลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในการทำเกษตร การปลูกต้นไม้ อีกทั้งผู้ปกครองเองก็ได้มีส่วนร่วมได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง นับเป็นกิจกรรมที่ดีเเละควรส่งเสริมกิจกรรมเเบบนี้อีกต่อไป”
 
นิเทศศาสตร์ภูเก็ต
 
นิเทศศาสตร์ภูเก็ต
 
ทางด้าน นางพรรณกัลยา ภุมรินทร์ กล่าวว่า "รู้สึกประทับใจที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ลงพื้นที่มาจัดโครงการย้อนอดีตการทำเหมืองแร่ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านการปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ ทำให้เด็กๆ ได้มีพัฒนาการที่ดีในด้านเกษตรกรรมและยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย" 
 
ท้ายนี้ ผอ.ศักดา แสงแป้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราชกรูด ได้กล่าวว่า "รู้สึกชื่นชมในความตั้งใจของนักศึกษาที่มาจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเหมืองแร่ในอดีต พร้อมยังสร้างจิตสำนึกในการปลูกต้นไม้และอธิบายคุณประโยชน์ต่างๆ ให้นักเรียนได้ทราบและยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ซึ่งการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองนั้น เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ดี มากกว่าการมานั่งอ่านจากตำรา”
 
นิเทศศาสตร์ภูเก็ต
 
นิเทศศาสตร์ภูเก็ต
 
นิเทศศาสตร์ภูเก็ต
 
นิเทศศาสตร์ภูเก็ต
 
นิเทศศาสตร์ภูเก็ต
 
นิเทศศาสตร์ภูเก็ต
Read 1416 times