วันพุธ, 30 มีนาคม 2559 08:27

เปิดเวทีถก “บทบาทและการปรับตัวขององค์กรธุรกิจสื่อ ในบริบทเมืองท่องเที่ยว"

Written by
Rate this item
(1 Vote)
บทบาทและการปรับตัวขององค์กรธุรกิจสื่อ   ในบริบทเมืองท่องเที่ยว จ. ภูเก็ต
 
วันที่ 25 มีนาคม 2559 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาเรื่อง “บทบาทและการปรับตัวของธุรกิจสื่อในบริบทการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต ” ณ ห้องประชุม 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยมี ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 2  และชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเป็นผู้ประกอบการ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมฟังการสัมมนา จากวิทยากรผู้มากความสามารถและประสบการณ์ จากองค์กรธุรกิจสื่อที่มีชื่อเสียงใน จ.ภูเก็ต ได้แก่ คุณอภิเษก ตรีสังข์สุวรรณ รองกรรมการผู้บริหารไอเดียทีวี 8 และ คุณณัฏฐนิษฐ์ นิธิวิรุฬห์ โปรดิวเซอร์ - นักจัดรายการวิทยุ สถานีคลื่นวิทยุ Radio Trip 89.75
 
บทบาทและการปรับตัวขององค์กรธุรกิจสื่อในบริบทเมืองท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต
 
การจัดสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์จริงเพิ่มเติมจากวิทยากร เกี่ยวกับบทบาท และการปรับตัวของธุรกิจสื่อ ในบริบทของการท่องเที่ยวใน จ.ภูเก็ต ให้อยู่รอด และประสบความสำเร็จ จากวิทยากรนักวิชาชีพผู้มากประสบการณ์
 
บทบาทและการปรับตัวขององค์กรธุรกิจสื่อในบริบทเมืองท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต
 
บทบาทและการปรับตัวขององค์กรธุรกิจสื่อ ในบริบทเมืองท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต
 
บทบาทและการปรับตัวขององค์กรธุรกิจสื่อ ในบริบทเมืองท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต
Read 1143 times Last modified on วันพุธ, 30 มีนาคม 2559 12:24