วันจันทร์, 27 มีนาคม 2560 14:05

นิเทศศาสตร์ รวมพลคนทำสื่อภูเก็ต สัมมนาประเด็นสื่อสิ่งพิมพ์-ดิจิทัล

Written by
Rate this item
(6 votes)
สื่อภูเก็ต
 
สื่อภูเก็ต
 
phuket medias seminar mar 2017 3
 
เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดย ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ จัดสัมมนาธุรกิจการสื่อสาร ซึ่งในวันที่ 22 มีนาคม เป็นการสัมมนาหัวข้อ “สื่อดิจิทัลและการหลอมรวมสื่อ ประตูสู่โอกาสของธุรกิจสื่อ จ.ภูเก็ต” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจสื่อชั้นนำใน จ. ภูเก็ต ได้แก่ คุณนิตยา ยั่งยืน เจ้าของ/ผู้บริหาร บริษัทนิยา มีเดีย จำกัด และ คุณวีรวัฒน์ เลี่ยนอุดม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทเลี่ยนอุดม จำกัด เป็นวิทยากรอบรมแก่นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษารับฟังประสบการณ์ และข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหารองค์กรธุรกิจการสื่อสารชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจสื่อในยุคสื่อดิจิทัลและการหลอมรวมสื่อ 
 
phuket medias seminar mar 2017 4
 
สื่อภูเก็ต
 
สำหรับหัวข้อในการสัมมนาวันที่ 23 มีนาคม คือ “ปัจจุบันที่เป็นอยู่ อนาคตที่เป็นไป ของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ จ.ภูเก็ต” ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีชื่อเสียงใน จ. ภูเก็ต ได้แก่ คุณชวพงศ์ เมฆารักษ์กุล เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสียงใต้รายวัน คุณกิตติ วงศ์รัตนาวุธ เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ปักษ์ใต้ทูเดย์ และคุณปรัชญา ตั้งวชิรพันธุ์ เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภูเก็ตไทม์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในประเด็นของการบริหารงาน และการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ที่จำเป็นต้องหลอมรวมสื่อประเภทต่างๆ ร่วมกัน รวมถึงเทคนิคการสร้างสรรค์เนื้อหาให้รวดเร็ว หลากหลาย และตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายของสื่อ 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 2237 times Last modified on วันจันทร์, 27 มีนาคม 2560 14:18