วันจันทร์, 18 ธันวาคม 2560 12:20

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัด "พัฒนาจิต" หลักสูตร ดร.สิริ กรินชัย รุ่นที่ 49

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับชมรมผู้ปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรม “พัฒนาจิต” ตามหลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย รุ่นที่ 49 โดยมี ดร.ณัฎฐพงศ์ ถือดำ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.เวท ไทยนุกูล  ประธานชมรมปฏิบัติธรรมจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 
วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)
 
วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)      
โครงการอบรมครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่ 49 ของการอบรม “พัฒนาจิต” หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้เกิดความสงบแห่งจิตใจ ด้วยการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญญา ให้ความรู้ความความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิต และความเป็นไปของสรรพสิ่งทั้งปวงที่ไม่เที่ยง โดยการอบรมมีวิทยากรจากที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ถ่ายทอดวิถีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้อง และเพื่อให้สามารถใช้หลักศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิต มีธรรมะเป็นที่พึ่งรู้จักผิดชอบชั่วดี ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจพุทธศาสนาดีขึ้น สามารถช่วยเผยแพร่พุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรยิ่งๆ ขึ้นไป
 
วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)
 
วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)
 
วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)
 
wat tai phuket dec 2017 6
 
wat tai phuket dec 2017 7
 
wat tai phuket dec 2017 8
 
wat tai phuket dec 2017 9
 
wat tai phuket dec 2017 10
 
wat tai phuket dec 2017 11
 
wat tai phuket dec 2017 12
 
wat tai phuket dec 2017 13
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 1091 times Last modified on วันจันทร์, 18 ธันวาคม 2560 12:33