วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2559 08:42

MICE PKRU ทำงานเชิงรุก สร้างความร่วมมือระดับอาเซียน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket mice
 
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ (MICE) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เข้าร่วมประชุมและหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและการฝึกปฏิบัติงานกับศูนย์ประชุมนานาชาติแห่งฟิลิปปินส์ (Philippine International Convention Center) ประเทศฟิลิปปินส์
 
phuket mice 4
 
นางสาวกนกวรรณ บุญสม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ ตัวแทนของนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมประชุม กล่าวว่า "การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่ดีเป็นอย่างมาก เพราะได้เรียนรู้สถานการณ์ในการดำเนินธุรกิจไมซ์และอีเวันท์ในปัจจุบัน และยังได้ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์และอีเว้นท์อย่างสมบูรณ์ นอกจากนั้นแล้วในที่ประชุม ยังเห็นพ้องให้มีการสนับสนุนให้นักศึกษาในทุกๆ ระดับชั้นของสาขาวิชาฯ สร้างโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติ เพื่อจะได้เตรียมตัวแข่งขันกับตำแหน่งงานที่ดีที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก อย่างไรก็ตามขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ให้การสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาทุกๆ ท่าน ที่ผลักดันให้เกิดการทำกิจกรรมที่มีคุณค่ามาโดยตลอด"
 
phuket mice 1
 
นายนิมิต ซุ้นสั้น ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ คณะวิทยาการจัดการ กล่าวเสริมว่า "นอกจากให้นักศึกษาได้เข้าร่วมประชุมแล้วนั้น สาขาวิชาฯ ใช้โอกาสในครั้งนี้ สร้างเครือข่ายหาความร่วมมือทางด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน กับ ศูนย์ประชุมนานาชาติแห่งฟิลิปปินส์ (Philippine International Convention Center) ประเทศฟิลิปปินส์ นำโดย MS.Dinah M. Gonzalez - Director of Marketing and Events Management Department, MS.Elizabeth B. Aguila - Assistant Director of Events Management Division และ MS.Leonor F. Gertes - Assistant Director of Marketing Management Division โดยภายหลังจากการพูดคุยหาความร่วมมือเสร็จสิ้น ทางสาขาวิชาฯ จะนำแนวคิดต่างๆ ที่ได้รับจากการประชุม นำกลับไปสร้างสรรค์กลยุทธ์การทำงานให้สอดคล้องกับพันธกิจของทางมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาฯ ที่ต้องการผลักดันให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียน จนไปสู่การได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานที่ดีต่อไป" 
 
การทำกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นครั้งสำคัญที่สาขาวิชาฯ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสมาชิกประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นก้าวที่สำคัญที่จะนำพาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการให้ก้าวไกล ทัดเทียมกับการเรียนการสอนในระดับนานาชาติต่อไป
 
phuket mice 2
 
phuket mice 3
Read 1636 times