วันเสาร์, 04 มิถุนายน 2559 16:24

นศ.MICE จับมือเอกชนจัดอีเวนท์ สร้างจิตสาธารณะ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket mice student
 
สาขาวิชาการจัดธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ (MICE Management) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ของบริษัท FWD Life Insurance   เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ Dolphins Bay Phuket
 
phuket mice student 1
 
การเข้าร่วมงานในครั้งนี้นำทีมโดยอาจารย์ นิตยา พร้าวราม อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯและตัวแทนนักศึกษาในสาขาวิชาฯ จำนวน 10 คน โดยงานดังกล่าวได้รับโอกาสจากคุณธริน ทัชทองจันทร์ Maketing Consultant& Event Planner บริษัท FWD Life Insurance  ในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะจิตสาธารณะ และสร้างเสริมประสบการณ์การทำงานด้านอีเว้นท์
 
อาจารย์นิตยา พร้าวราม กล่าวว่า "การทำงานในครั้งนี้ได้รับโอกาสดีๆ จากคุณธริน ทัชทองจันทร์ Maketing Consultant& Event Planner จ.ภูเก็ต ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาสาขา MICE และมอบโอกาสดีๆ รวมทั้งประสบการณ์ครั้งนี้ให้แก่นักศึกษา ซึ่งแน่นอนว่าการทำงานแต่ละครั้ง ย่อมไม่เหมือนกัน ปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาก็ไม่เคยเหมือนกัน แต่หากนักศึกษา ได้เรียนรู้บ่อยๆ จดจำวิธีการแก้ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ก็ย่อมจะเกิดผลดีแก่ตัวนักศึกษาเอง และเมื่อมีคนยื่นโอกาสในการเรียนรู้มาให้ นักศึกษาก็ควรจะคว้าโอกาสนั้นไว้ และโอกาสนี้ขอขอบคุณ อาจารย์นิมิต ซุ้นสั้น ประธานสาขาวิชาฯ ที่ให้โอกาสและวางนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและผลักดันให้เกิดการนำนักศึกษาออกไปเรียนรู้ครั้งนี้และขอบคุณคุณธริน ทัชทองจันทร์ ที่มอบโอกาสดีๆ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาอยู่เสมอ"
 
phuket mice student 2
 
phuket mice student 3
 
ด้าน นางสาวทรายฝัน นาวาชีวกุล ตัวแทนนักศึกษา กล่าวว่า "ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่าน สำหรับโอกาสที่หยิบยื่นให้ในครั้งนี้ ขอบคุณคุณธริน ทัชทองจันทร์ ผู้ซึ่งเป็นมากกว่าออแกไนเซอร์ เพราะทุกครั้งที่ได้ทำงานร่วมกันจะได้รับความรู้และเทคนิคดีๆในการทำงานเพิ่มขึ้นค่ะ และขอบคุณอาจารย์ในสาขาวิชาฯ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมทำงานในครั้งนี้ค่ะ"
 
การที่สาขาวิชาฯ ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ ผ่านการช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ทำให้นักศึกษามีความพร้อมและรู้จักเสียสละแก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดังที่ว่า "มีคุณธรรม สู้งาน จิตอาสา" นอกจากนั้นแล้วนักศึกษายังได้รับประสบการณ์ที่มีค่าเพื่อนำไปปรับใช้สำหรับการทำงานในอนาคตได้อีกด้วย
 

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
 
Read 1381 times