วันเสาร์, 02 กรกฎาคม 2559 07:53

ชุมชนเห็ดอินทรีย์ ออกรายการช่อง 5 โชว์ทุกกระบวนการผลิต

Written by
Rate this item
(1 Vote)
กลุ่มชุมชนผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่
 
กลุ่มชุมชนผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติจากรายการ “คนไทยหัวใจไม่ท้อ” (ออกอากาศทาง ช่อง 5 ทุกวันเสาร์) ถ่ายทำรายการ ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2559 ตลอด 4 วันของการถ่ายทำ ทางกลุ่มชุมชนได้นำเสนอการดำเนินงานผลิตเห็ดอินทรีย์ เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้เห็นถึงกระบวนการทุกขั้นตอน ของการเพาะเห็ด ไปจนกระทั่งการแปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมทานและจำหน่าย โดยรายการจะออกอากาศ 2 ตอน ช่วงเดือนกันยายน 2559
 
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ถลาง ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก นายสาระ ล่ำซำ เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นายกเทศบาลตำบลศรีสุนทร ผู้ใหญ่บ้าน นายธวัชชัย ปิ่นชัยศิริ ตลอดจน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต และคุณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
phuket mushroom village 1
 
phuket mushroom village 2
 
phuket mushroom village 3
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1316 times