วันพฤหัสบดี, 22 ธันวาคม 2559 16:14

สัมมนามุสลิม-เมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket muslim club
 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนามุสลิมสัมพันธ์และเมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 มี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดี นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา ชมรมชาวมุสลิม และผู้สนใจ เข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นายอารีฟีน แสงวิมาน นักการศาสนาอิสลาม ร่วมบรรยายหัวข้อ “อุมมะฮวาฮีดะฮ เราคือพี่น้องกัน”
 
phuket muslim club 1
 
phuket muslim club 3
 
นายอับดุลฮาลีม อูมะ สมาชิกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประธานการจัดสัมมนา กล่าวถึงที่มาในการจัดงานว่า “เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งศาสนาอิสลาม มีแนวคำสอนที่เน้นการสร้างความสมานฉันท์ และสันติสุขให้บังเกิดขึ้นในสังคมและมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่มุ่งจะศึกษาวัฒนธรรมของ อัลอิสลาม ทั้งนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม และต่างศาสนา ได้รับความรู้และหลักคิดจากวิทยากรเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงได้ทราบถึงพิธีการ และกิจกรรมตามแบบฉบับชาวมุสลิมได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น”
 
phuket muslim club 4
 
phuket muslim club 5
 
phuket muslim club 6
 
phuket muslim club 7
 
phuket muslim club 8
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1063 times