วันอังคาร, 26 ธันวาคม 2560 10:27

นักศึกษามุสลิม จัดเมาลิดสัมพันธ์ สร้างแนวทางสมานฉันท์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
เมาลิดสัมพันธ์
 
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “เมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 2” โดยมี ดาบตำรวจ ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอับดุลฮาลีม อูมะ ประธานการจัดโครงการ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
เมาลิดสัมพันธ์
 
เมาลิดสัมพันธ์
 
สำหรับกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งสร้างแนวทางสมานฉันท์และสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม ร่วมด้วยการรักษาจารีตประเพณีที่ดีงามของอิสลาม ตลอดจนสร้างแนวคิดในการค้นหาศักยภาพให้แก่เยาวชนในการที่จะรับผิดชอบสังคมตามวัฒนธรรมของอิสลาม ผ่านกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ “เรารักนบี” โดยวิทยากร อาจารย์ดนัย ทองย่น การแสดงดีเกฮูลู โดยชมรมบาฮาซามลายู และกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ 
 
เมาลิดสัมพันธ์
 
เมาลิดสัมพันธ์
 
เมาลิดสัมพันธ์
 
เมาลิดสัมพันธ์
 
เมาลิดสัมพันธ์
 
เมาลิดสัมพันธ์
 
เมาลิดสัมพันธ์
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1283 times