วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2560 11:51

“ฟิสิกส์” สนับสนุนความรู้ดาราศาสตร์ ประกอบศาสนกิจเยาวชนมุสลิมภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)

muslim phuket school dec 2017 1

muslim phuket school dec 2017 2

ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดค่ายดาราศาสตร์ ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยา จ.ภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ พร้อมด้วย คณาจารย์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านดาราศาสตร์ ได้แก่ หลักการดูดวงดาว ความรู้เรื่องกลุ่มดาวจักรราศรี การใช้เครื่องมือพื้นฐาน และกล้องดูดาว ซึ่งการบริการวิชาการในคอร์สดังกล่าว สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้จัดขึ้นมาเป็นเวลากว่า 10 ปี เนื่องจากการปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละวันของชาวมุสลิมล้วนเกี่ยวข้องกับความรู้ทางดาราศาสตร์ ดังนั้นการเสริมทักษะความรู้ให้กับเยาวชนมุสลิมในท้องถิ่นนับเป็นสิ่งสำคัญและเป็นการแสดงบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับคนในท้องถิ่นครอบคลุมศาสตร์หลากหลายแขนง

muslim phuket school dec 2017 3

muslim phuket school dec 2017 4

muslim phuket school dec 2017 5

muslim phuket school dec 2017 6

muslim phuket school dec 2017 7

muslim phuket school dec 2017 8

muslim phuket school dec 2017 9

muslim phuket school dec 2017 10

muslim phuket school dec 2017 11

muslim phuket school dec 2017 12

muslim phuket school dec 2017 13

Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 1636 times