วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561 09:20

PKRUBI ระดมขุนพลนักออกแบบ ปรับโฉมผลิตภัณฑ์ OTOP ภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket otop plus 1
 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ทีมงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏภูเก็ต PKRUBI ได้นำผู้ประกอบการ OTOP ภูเก็ต ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ OTOP Plus ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยการบริหารวิชาการและนวัตกรรม 2 ราย คือ ซอสสามรส บริษัท ภูเก็ตจันทร์แสง 2012 จำกัด และ ข้าวเกรียบปลาทูทอด (กะโป๊ะ) บังโก๊ะ ไปจัดแสดงผลงานบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต้นแบบโฉมใหม่ ที่ออกแบบและพัฒนา โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้แก่ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ฤธรรมรง ปลัดสงคราม และอาจารย์ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 
phuket otop plus 2
 
phuket otop plus 3
 
สำหรับโครงการดังกล่าว PKRUBI ต้องการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ นับเป็นปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการ OTOP ที่ยังขาดความเข้าใจในการออกแบบ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ งานนำเสนอผลการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ OTOP จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด อันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์จะถูกนำไปใช้เป็นรูปแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ในโอกาสต่อไป 
 
phuket otop plus 4
 
phuket otop plus 5
 
phuket otop plus 6
 
phuket otop plus 7
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 2198 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561 09:30