วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2560 14:01

นศ.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รับรางวัลจากผลงาน “การอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำฯ”

Written by
Rate this item
(1 Vote)

การอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ

นักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกอบด้วย นายจีราวัฒน์ ฉายากุลนางสาวรุ่งทิวา คงมณี นางสาวพิชญา ชัยนาค และ นางสาวสุวณิช ชัยนาค ได้รับรางวัลดีเด่น อันดับที่ 2 ประเภทบรรยายในงาน “ประชุมวิชาการระดับชาติทางวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 12” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2560 จากผลงานเรื่อง  “การอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ระยะโพสลาวา 2 ถึง 15 ด้วยอาหารมีชีวิตที่ต่างกัน” ซึ่งผลงานของนักศึกษามีความน่าสนใจในการทดลองนำ "โคพีพอต" มาใช้ทดแทน "อาร์ทีเมียในการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำที่สัดส่วน 50 ต่อ 50 เปอร์เซ็นต์ ปรากฏว่ากุ้งกุลาดำจะมีอัตรารอดตายดีที่สุดและช่วยลดต้นทุนการผลิตเมื่อเทียบกับการใช้อาร์ทีเมีย 100 เปอร์เซ็นต์

การอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ

การอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ

การอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ

การอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ

สมัครเรียนสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โทร 076 211 959 ต่อ 6020 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 1681 times Last modified on วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2560 14:06