วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559 11:16

เชิญประกวดภาพถ่าย "อันดามัน สีสัน อาเซียน"

Written by
Rate this item
(1 Vote)

45th photo contest

ชวนประกวดภาพถ่าย "อันดามัน สีสัน อาเซียน"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “อันดามัน สีสัน อาเซียน”

ประเภทบุคคลทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ เงินสด 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทนักเรียน/นักศึกษา อายุ 15-25 ปี นับถึงวันที่ตัดสินผลงาน
รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ส่งใบสมัครและผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 มค – 28 กพ 59 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หรือโทร 076 211 959 ต่อ 7340

Read 929 times