วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2561 15:21

สาขาฟิสิกส์ ชวนนักเรียนภูเก็ต สนุกคิด สนุกทำ สร้างนักดาราศาสตร์

Written by
Rate this item
(1 Vote)

phuket physic course jan 2018 1

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านดาราศาสตร์ ให้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการชมจันทรุปราคาเต็มดวง Super Blue Moon ในการนี้มี ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์และฝึกปฏิบัติการ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวและจักรวาล สาเหตุของปรากฎการณ์จันทรุปราคา วิธีการรับชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อย่างถูกต้อง พร้อมด้วยกิจกรรมการประดิษฐ์กล้องดูดาว ด้วยต้นทุนสุดประหยัดเพียง 500 บาท ก็สามารถรับชมปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ได้ สร้างความสนุกสนานสอดแทรกความรู้และจินตนาการให้กับเยาวชน สอดรับกับนโยบายในการยกระดับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนใน จ.ภูเก็ต

phuket physic course jan 2018 2

phuket physic course jan 2018 3

phuket physic course jan 2018 4

phuket physic course jan 2018 5

phuket physic course jan 2018 6

phuket physic course jan 2018 7

phuket physic course jan 2018 8

phuket physic course jan 2018 9

phuket physic course jan 2018 10

phuket physic course jan 2018 11

phuket physic course jan 2018 12

phuket physic course jan 2018 13

phuket physic course jan 2018 14

phuket physic course jan 2018 15

Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 863 times