วันพุธ, 09 พฤศจิกายน 2559 12:47

ครุศาสตร์ workshop ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อจ.นิเทศก์ สร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู

Written by
Rate this item
(1 Vote)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด “ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย อาจารย์มานพ ชาชิโย คณบดีคณะครุศาสตร์  คณะผู้บริหารสถานศึกษา  ครูพี่เลี้ยง จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง ระนอง สตูล พังงา และจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนอาจารย์นิเทศก์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเล็ก  ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

meeting mentors 1

meeting mentors 42

meeting mentors 41

meeting mentors 9

อาจารย์มานพ ชาชิโย คณบดีคณะครุศาสตร์  กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ ทางคณะฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากสถานศึกษา ในการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษามาโดยตลอด ทั้งนี้ผู้บริหาร และคณะครู คอยเป็นพี่เลี้ยง คอยสอน คอยแนะนำ ประสบการณ์ และให้ความรู้ทุกๆด้าน แก่นักศึกษาด้วยดีตลอดมา ซึ่งนับว่าเป็นเครือข่ายพันธมิตรในการร่วมมือกัน ในการพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งในปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์มีจำนวนนักศึกษากว่า 2,000 คน ซึ่งมีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอยู่ในสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะครุศาสตร์จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากสถานศึกษา มาสังเคราะห์ วิเคราะห์ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อสะท้อนผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์ ให้เป็นครูที่มีคุณภาพและมีศักยภาพต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมความพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาอีกด้วย” คณบดีคณะครุศาสตร์  กล่าว.

meeting mentors 38

meeting mentors 27

meeting mentors 45

meeting mentors 44

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959

Read 1159 times Last modified on วันพุธ, 09 พฤศจิกายน 2559 13:10