วันอาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2560 12:09

PKRU-Product design ปล่อยของ! โชว์ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ฝีมือนักศึกษา

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket product design exhibition feb 2017
 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต (PKRU-Product design) จัดกิจกรรมเปิดบ้านออกแบบ ครั้งที่ 2 (Exhibition Product Design Open House #2) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นายฤธรรมรง ปลัดสงคราม ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติจากแวดวง Product Design เข้าร่วมเยี่ยมชมการนำเสนอผลงาน ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 14) ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
phuket product design exhibition feb 2017 1 1
 
phuket product design exhibition feb 2017 1 2
 
นายฤธรรมรง ปลัดสงคราม ประธานสาขาวิชา PKRU-Product design กล่าวถึงที่มาในการจัดกิจกรรมว่า "สาขาวิชาฯ จัดงาน Exhibition Product Design Open House #2 ขึ้นมาเพื่อนำเสนอผลงานออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ จิวเวอรี่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแต่งกาย ฯลฯ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษา และพัฒนาผลงานให้แข่งขันในเชิงธุรกิจ ตรงกับความต้องการของตลาดผู้บริโภค ที่ต้องการ Product ที่สวยงาม แตกต่าง และสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นของผู้ใช้งาน ซึ่งเชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ระหว่าง คณาจารย์ นักศึกษา และนักออกแบบอิสระ ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานอกจากสาขาวิชาฯ ได้ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะอาชีพออกสู่ตลาดแรงงานแล้ว ยังได้ให้บริการวิชาการด้านออกแบบผลิตภัณฑ์แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง สู่เป้าหมายในการเป็นผู้นำทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในเขตจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตลอดจนเป็นการตอบสนองนโยบายของประเทศที่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่า (Creative, Culture and High Value Services)”
 
phuket product design exhibition feb 2017 1 3
 
phuket product design exhibition feb 2017 1 4
 
phuket product design exhibition feb 2017 1 5
 
phuket product design exhibition feb 2017 1 6
 
phuket product design exhibition feb 2017 1 7
 
phuket product design exhibition feb 2017 1 8
 
phuket product design exhibition feb 2017 1 9
 
phuket product design exhibition feb 2017 1 10
 
phuket product design exhibition feb 2017 1 11
 
phuket product design exhibition feb 2017 1 12
 
phuket product design exhibition feb 2017 1 13
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 2014 times Last modified on วันอาทิตย์, 19 กุมภาพันธ์ 2560 12:20