วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560 09:48

แนะบุคลากรเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

Written by
Rate this item
(1 Vote)

จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ เพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรม “จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ เพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน” โดยมี นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ร่วมด้วย บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี ม.ขอนแก่น สำหรับการอบรมในครั้งนี้ สำนักงานอธิการบดีจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรสามารถจัดทำเรื่องการวิเคราะห์ค่างาน และการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น เพื่อส่งเสริมบุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน และประเมินค่างาน เพื่อวัดคุณภาพของตำแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบนำไปสู่การกำหนดระดับตำแหน่งของบุคลากรสังกัดส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและความก้าวหน้าของบุคลากรต่อไป

จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ เพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ เพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ เพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ เพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ เพื่อจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959

Read 1039 times