วันเสาร์, 03 สิงหาคม 2562 08:21

นศ. ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมโครงการ "Science Exploration Camp 2019" ณ ประเทศไต้หวัน

Written by
Rate this item
(1 Vote)

IMG 7500

ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม-7 สิงหาคม 2562 งานกิจการต่างประเทศส่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจำนวน 6 คนเข้าร่วมโครงการ Science Exploration Camp 2019  National Pingtung University ประเทศไต้หวัน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนการทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และการทัศนศึกษายังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองผิงตง(Pingtung) และเมืองเกาสง(Kaohsiung) ร่วมกับนักศึกษาชาติอื่นๆ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลี ไต้หวัน ฯลฯ 

IMG 7517

S 342089733

S 342089735

S 342089736

S 342089737

Read 826 times