วันพุธ, 03 พฤษภาคม 2560 09:07

PKRUBI เปิดคอร์ส Receptionist แบบเร่งด่วน พร้อมสมัครงานโรงแรมอาเซียน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
หลักสูตร “พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist)
 
ระหว่างวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PKRUBI) ร่วมกับสาขาธุรกิจการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ เปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษา และเพิ่มองค์ความรู้เฉพาะด้านให้กับ 32 ตำแหน่งงานในอาชีพการท่องเที่ยวและบริการ ตามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement for Tourism Professionals : ASEAN MRA-TP) หลักสูตร “พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist) 70 ชั่วโมง รุ่นที่ 1” โดยมี นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ PKRUBI ร่วมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรม เดอะพาโก้ดีไซน์ ภูเก็ต โรงแรมดาราโฮเทล ภูเก็ต และโรงแรมป่าตองรีสอร์ท ภูเก็ต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรซึ่งเป็นกูรูด้านการท่องเที่ยวและบริการจากสถานประกอบการชั้นนำใน จ.ภูเก็ต มากมาย ร่วมด้วยคณาจารย์ของ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม 
 
หลักสูตร “พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist)
 
หลักสูตร “พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist)
 
นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ กล่าวว่า “จากข้อมูลของหอการค้าไทยพบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544 และเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ในขณะที่แรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวกลับมีแนวโน้มลดต่ำลง ทั้งที่ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างมาก แต่กำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านวิชาชีพการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ซึ่งเป็นปัญหาที่ควรรีบแก้ไข ทั้งยังจะต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านภาษา และเพิ่มองค์ความรู้เฉพาะด้านให้กับ 32 ตำแหน่งงานในอาชีพการท่องเที่ยวและบริการ ตามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition arrangement on Tourism Professionals : ASEAN MRA-TP) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพการท่องเที่ยวในอาเซียน ด้วยหลักการที่กล่าวมา PKRUBI จึงจัดโครงการพัฒนาทักษะในครั้งนี้ขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทางภาษาและองค์ความรู้เฉพาะด้านให้บุคลากรที่ทำงานอยู่ในสาขาอาชีพอื่น ตลอดจนนักศึกษาและผู้ที่สนใจจะเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว สร้างโอกาสในการเคลื่อนย้ายกำลังคนจากพื้นที่ซึ่งมีกำลังคนเกินความต้องการมาสู่พื้นที่ที่ขาดกำลังคน นับเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพอีกด้วย สำหรับผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ASEAN MRA-TP และสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการประเภทที่พักได้ทันที” ผู้จัดการ PKRUBI กล่าว 
 
หลักสูตร “พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist)
 
หลักสูตร “พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist)
 
หลักสูตร “พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist)
 
หลักสูตร “พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist)
 
หลักสูตร “พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist)
 
หลักสูตร “พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1678 times Last modified on วันพุธ, 03 พฤษภาคม 2560 11:10