วันพุธ, 20 ธันวาคม 2560 12:07

ตัวแทน 5 ศาสนา ล้อมวงเสวนาหาจุดร่วมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในท้องถิ่นภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket religion dec 2017 1
 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดเสวนาทางวิชาการ “ศาสนสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมไทยที่ดี” โดยมี ดร.ณัฎฐพงศ์ ถือดำ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมเสวนาอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
phuket religion dec 2017 2
 
phuket religion dec 2017 3
 
phuket religion dec 2017 4
 
phuket religion dec 2017 5
 
phuket religion dec 2017 6
 
phuket religion dec 2017 7
 
สำหรับเวทีเสวนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากตัวแทนของ 5 ศาสนา ร่วมถ่ายทอดแนวคิด รวมถึงการใช้หลักคำสอนและแนวปฏิบัติของศาสนาในการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ประกอบด้วย พระราชสิริมุนี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต / นายณัฐพร สามารถ ที่ปรึกษาประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต อีหม่ามมัสยิดกียามุดีน (บ่อแร่) / ศาสนาจารย์ ยศนันท์ กรกัมปนาท คริสตจักรศิโยนของพระเจ้า ภูเก็ต / นายวิรัช ศรีโรบล รองประธานมูลนิธิภูเก็ตตันดายูดาปานี (อินเดีย) จ.ภูเก็ต / นายสัตนามซิงห์ มัตตา ตัวแทนสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา (วัดซิกซ์) จ.ภูเก็ต / ดำเนินการเสวนา โดย นายหรินทร์ สุขวัจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
phuket religion dec 2017 8
 
phuket religion dec 2017 9
 
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ กล่าวว่า “ศาสนาเป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญในสังคมไทย เพราะศาสนาเป็นบ่อเกิดแห่งศีลธรรมจรรยาและขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนั้น ศาสนาจึงมีความสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม อีกทั้งมีส่วนสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมเอกลักษณ์ อารยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อให้สังคมท้องถิ่น ตั้งแต่ ระดับหมู่บ้าน ชุมชน องค์กร และระดับประเทศ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันแม้ว่าจะนับถือศาสนาแตกต่างกัน ตลอดจนเป็นการแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตที่ใกล้ชิดกับศาสนา ทั้งนี้ การจัดเสวนาจะช่วยเปิดมุมมองให้แก่นักศึกษาและคนในท้องถิ่นเข้าใจแก่นแท้ของศาสนาดียิ่งขึ้น รวมถึงสามารถนำคำสอนและปรัชญาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้สอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะประเด็นของศาสนานับเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยยกระดับสังคมได้” ผอ.สำนักศิลปะฯ กล่าว
 
phuket religion dec 2017 10
 
phuket religion dec 2017 11
 
phuket religion dec 2017 12
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 984 times