วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560 13:32

RDI PKRU ผนึกท้องถิ่น สังเคราะห์ประเด็นวิจัยและพัฒนา

Written by
Rate this item
(1 Vote)
RDI PKRU
 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Research and Development Institute Phuket Rajabhat University (RDI PKRU) จัดเวทีส่งเสริมการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น โดยมี ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ร่วมด้วย คณาจารย์ นักวิจัย และตัวแทนส่วนราชการ สถานศึกษาใน จ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
RDI PKRU
 
RDI PKRU
 
ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ รอง ผอ.สถาบันวิจัย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยจัดเวทีในครั้งนี้ขึ้นเพื่อแสดงถึงผลงานวิจัยที่โดดเด่นในสาขาต่างๆ ทั้งงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา สังคมศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและบริการ การเกษตร นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ โดยนำเสนอต่อตัวแทนจากส่วนราชการในท้องถิ่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และแสดงศักยภาพความก้าวหน้าเกี่ยวกับผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยได้ศึกษาและวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อเป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรต่างๆ เพื่อสรุปทิศทางและประเด็นสำหรับการทำงานวิจัยร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง” 
 
RDI PKRU
 
RDI PKRU
 
RDI PKRU
 
RDI PKRU
 
RDI PKRU
 
RDI PKRU
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 1353 times