วันอังคาร, 19 มิถุนายน 2561 15:00

ม.ราชภัฏภูเก็ต โชว์งานวิชาการ “เรือนไทยถิ่นภูเก็ต มรดกภูมิปัญญาไข่มุกอันดามัน”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
เรือนไทยถิ่นภูเก็ต
 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดการเสวนาและแสดงนิทรรศการ “เรือนไทยถิ่นภูเก็ต อัตลักษณ์พื้นถิ่น คุณค่าแห่งแผ่นดิน” โดยมี นายถาวรรัตน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน ตัวแทนภาครัฐ-เอกชน นักวิชาการ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
เรือนไทยถิ่นภูเก็ต
 
เรือนไทยถิ่นภูเก็ต
 
การเสวนามีคณะวิทยากรร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ "เรือนไทยถิ่นภูเก็ต มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ไข่มุกแห่งอันดามัน" โดยนายศิวพงศ์ ทองเจือ ผู้ช่วย ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม / หัวข้อ "การอนุรักษ์เรือนพื้นถิ่นล้านนาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา" โดย นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา จาก ม.เชียงใหม่ / หัวข้อกรณีศึกษา เกณฑ์การขึ้นทะเบียนบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม “เรือนโคราช”โดย ผศ.นฤมล ปิยะวิทย์  จาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา / เกณฑ์การให้รางวัลการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น โดย คุณปองขวัญ สุวัฒนา ลาซูส จาก สมาคมสถาปนิกสยามฯ / แนวทางการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "เรือนโคราช" จ.นครราชสีมา โดย ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ จาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา
 
เรือนไทยถิ่นภูเก็ต
 
เรือนไทยถิ่นภูเก็ต
 
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรือนไทยถิ่นภูเก็ต ที่มีการศึกษาในหลากหลายมิติ ทั้งประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ศาสนา และชาติพันธุ์ ทั้งนี้การนำข้อมูลดังกล่าวนำเสนอต่อแวดวงวิชาการ ภาครัฐ และประชาชน เพื่อมุ่งหวังให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและเรื่องราวความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ จ.ภูเก็ต และร่วมกันแสวงหาแนวทางในอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่ รวมถึงช่วยต่อยอดและพัฒนาให้เรือนไทยถิ่นภูเก็ตได้รับการนำเสนอในระดับประเทศต่อไป การดำเนินงานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น นับเป็นภารกิจหลักของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาอัตลักษณ์พื้นถิ่นอันดามันให้เข้มแข็งและยั่งยืน” ผอ.สำนักศิลปะฯ กล่าว  
 
เรือนไทยถิ่นภูเก็ต
 
เรือนไทยถิ่นภูเก็ต
 
เรือนไทยถิ่นภูเก็ต
 
เรือนไทยถิ่นภูเก็ต
 
เรือนไทยถิ่นภูเก็ต
 
เรือนไทยถิ่นภูเก็ต
 
เรือนไทยถิ่นภูเก็ต
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1229 times