วันศุกร์, 26 พฤษภาคม 2560 07:56

ราชภัฏภูเก็ต เปิดโลกทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket sciences camp may 2017 1
 
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4” โดยมี ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 
phuket sciences camp may 2017 2
 
phuket sciences camp may 2017 3
 
ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “ทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนา และฝึกทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทายาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่เด็กนักเรียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนหรือชีวิตประจำวัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนั้น คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 109 คน โดยคาดว่าเด็กนักเรียนจะได้รับความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถที่จะฝึกและพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางด้าน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และเคมี และนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา พร้อมเปิดโลกทัศน์รับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อีกทั้งคณะครูที่ติดตามดูแลเด็กนักเรียนจะได้รับรูปแบบ เทคนิคและวิธีการสอนเพื่อนำไปพัฒนาการสอนต่อไป”
 
phuket sciences camp may 2017 4
 
phuket sciences camp may 2017 5
 
phuket sciences camp may 2017 6
 
phuket sciences camp may 2017 7
 
phuket sciences camp may 2017 8
 
phuket sciences camp may 2017 9
 
phuket sciences camp may 2017 10
 
18700652 2085795944983501 3541369992450530077 o
 
18671368 2084369511792811 1022361252226599014 o
 
18766683 2084358068460622 2231283417447897257 o
 
18671540 2085795094983586 8836238743404611112 o 
สมัครเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 076 211 959 ต่อ 4000 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 1581 times Last modified on วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2560 13:00