วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2562 07:49

ครุศาสตร์ จัดแสดงดนตรีร่วมสมัย “รองแง็ง” รูปแบบวง Ensemble

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket ensemble musical 1
 
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องแสดงดนตรีคีตารมย์ อาคารแสดดำสังคีต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดงานแสดงดนตรีรองแง็ง ในรูปแบบวง “Ensemble” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.อัครวัฒน์ สิงห์ชู ผู้วิจัยการจัดแสดงดนตรีร่วมสมัย ตลอดจน คณาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมชมการแสดงดนตรี
 
phuket ensemble musical 2
 
phuket ensemble musical 3 
 
phuket ensemble musical 4
 
ผศ.อัครวัฒน์ สิงห์ชู ผู้วิจัยการจัดแสดงดนตรีร่วมสมัย กล่าวว่า “การจัดแสดงดนตรีในครั้งนี้เป็นการประยุกต์สร้างบทเพลงรองแง็งกับการเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวง “Ensemble” ซึ่งได้ใช้แนวคิดการนำดนตรีรองแง็งที่เป็นดนตรีพื้นบ้านมาผสมผสานกับแนวคิดหลักทฤษฎีดนตรีตะวันตก มาสร้างเป็นงานศิลปะใหม่ โดยได้รับความร่วมมือการทำวิจัย และร่วมการแสดงดนตรีผสมผสานจากวงรองแง็งคณะสวนกวี จ.กระบี่ กับสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ก่อเกิดเป็นงานศิลปะร่วมสมัยสะท้อนสาระที่ปรากฏบนงานดนตรีแนวผสมผสาน โดยผ่านการเผยแพร่ในรูปแบบงานวิจัยที่เป็นลักษณะของแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) และการแสดงสดต่อสาธารณชน”
 
phuket ensemble musical 5
 
ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “การแสดงดนตรีประยุกต์สร้างสรรค์ โดยการนำเอาดนตรีตะวันตกมาผสมผสานกับดนตรีพื้นบ้านก่อให้เกิดงานดนตรีในรูปแบบใหม่ขึ้นซึ่งเป็นแนวดนตรีอีกทางเลือกหนึ่งแก่ผู้ฟัง ซึ่งปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนั้น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับพระบรมราโชบายในการดูแลประชาชนในท้องถิ่นในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดอันดามัน ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ต่อยอดและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านดังกล่าวให้คงอยู่สืบไป”
 
phuket ensemble musical 6
 
phuket ensemble musical 7
 
phuket ensemble musical 8
 
phuket ensemble musical 9
 
phuket ensemble musical 10
 
phuket ensemble musical 11
 
phuket ensemble musical 12
 
phuket ensemble musical 13
 
phuket ensemble musical 14
 
phuket ensemble musical 15
 
phuket ensemble musical 16
 
phuket ensemble musical 17
 
phuket ensemble musical 18
 
Read 491 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 05 กันยายน 2562 10:53