วันอังคาร, 29 มกราคม 2562 12:35

ม.ราชภัฏภูเก็ต ชวนกลุ่มชาติพันธุ์อูรักลาโว้ย เปิดครัวปรุงอาหารพื้นถิ่น หวังต่อยอดท่องเที่ยวชุมชน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
sea gypsea jan 2019 1
 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการสัมมนาแข่งขันทักษะงานพัฒนาชุมชน โดยมี นายไพโรจน์ อรรถอาภา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.สุนันทา คันธานนท์ ประธานสาขาวิชาฯ ตลอดจน คณาจารย์ นักศึกษา และชาวไทยใหม่ อูรักลาโว้ย เข้าร่วมรับฟังการเสวนา “การจัดการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการบริโภคอาหารพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์อูรักลาโว้ย” ซึ่งมีนักวิชาการจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับบริบทการทำอาหารพื้นถิ่นในปัจจุบัน แนวทางการอนุรักษ์อาหารพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ และทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงมีการแข่งขันทักษะการทำอาหารพื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์อูรักลาโว้ย
 
sea gypsea jan 2019 2
 
sea gypsea jan 2019 3
 
sea gypsea jan 2019 4
 
sea gypsea jan 2019 5
 
ดร.สุนันทา คันธานนท์ ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “มหาวิทยาลัย จัดโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการและด้านวิชาชีพในการพัฒนาชุมชน และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการพัฒนาชุมชน จึงจัดกิจกรรมการแข่งขันการประกอบอาหารพื้นถิ่นโดยมีชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ร่วมสาธิตการทำเมนูอาหารที่เน้นวัตถุดิบซึ่งเป็นอาหารทะเลจากชุมชน อีกทั้งยังได้มีการเสวนาจากนักวิชาการและนักพัฒนาชุมชน บรรยายถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และความต้องการของชุมชน ทั้งนี้สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนจะนำข้อมูลในมิติต่างๆ เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์อูรักลาโว้ยสามารถนำเสนอจุดเด่นด้านอาหารที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นต่อยอดไปสู่การออกแบบการท่องเที่ยวชุมชน อันจะทำให้คนในชุมชนมีรายได้และอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนต่อไป” 
 
sea gypsea jan 2019 6
 
sea gypsea jan 2019 7
 
sea gypsea jan 2019 8
 
sea gypsea jan 2019 9
 
sea gypsea jan 2019 10
 
sea gypsea jan 2019 11
 
sea gypsea jan 2019 12
 
sea gypsea jan 2019 13
 
sea gypsea jan 2019 14
 
sea gypsea jan 2019 15
 
sea gypsea jan 2019 16
 
 
sea gypsea jan 2019 17
 
sea gypsea jan 2019 18
 
sea gypsea jan 2019 19
 
sea gypsea jan 2019 20
 
sea gypsea jan 2019 22
 
sea gypsea jan 2019 23
 
sea gypsea jan 2019 24
 
sea gypsea jan 2019 25
 
Read 998 times