วันเสาร์, 14 กรกฎาคม 2561 12:13

PKRU จัดศึกดวลลูกหวาย ในการแข่งขันกีฬา “เซปักตะกร้อ ราชภัฏเกมส์ ครั้งที่ 2”

Written by
Rate this item
(0 votes)

DSCF0140

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ชมรมเซปักตะกร้อมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “ราชภัฏภูเก็ต เกมส์ ครั้งที่ 2 ” ในการนี้มี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดพร้อมกล่าวคำให้โอวาทแก่นักกีฬา ร่วมด้วยนายแนบ สินทอง ประธานจัดการแข่งขันฯ ตลอดจนบุคลากร นักศึกษา และนักกีฬาเซปักตะกร้อ เข้าร่วม ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้การจัดการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยที่ดี รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งยกระดับนักกีฬาให้พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ

DSCF0122

DSCF0136

DSCF0131

1

DSCF0156

DSCF0164

DSCF0167

DSCF0180

DSCF0189

Read 784 times