วันอาทิตย์, 17 ธันวาคม 2560 08:39

สวยตราตรึง! วิพิธทัศนาลีลานาฏกรรม

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดการแสดง "วิพิธทัศนาลีลานาฏกรรม ครั้งที่ 5" โดยมี นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย ว่าที่ร้อยตรี
นพศักดิ์ นาคเสนา ประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง ตลอดจนมีบุคลากรในแวดวงศิลปะการจัดการแสดงจากภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมชมการแสดง ณ โรงละครนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
 
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
 
สำหรับการแสดงดังกล่าว มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อแสดงศิลปนิพนธ์ด้านการสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ การแสดงละครเวที การแสดงร่วมสมัย เพื่อแสดงถึงทักษะความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาที่มีความพร้อมผ่านการนำเสนอชุดการแสดงที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การแสดงละครเวที "ทวิภพ" / การแสดงขับร้องเพลง "มนต์รักบ้านเกิด" / การแสดงชุด "Paragon of Andaman" / การแสดงชุดแผ่นดินทอง ร่วมด้วยการแสดงสารนิพนธ์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมการแต่งกายและวิถีชีวิตในท้องถิ่นถ่ายทอดผ่านชุดการแสดงสารนิพนธ์ ชุดหัตถกรรมไทยหมวกใบร่มข้าว / เบญจอิตถีมณีมุกดา / โลมาวารีชาติ / ยุรยาตรปัญจอันดาหอย ซึ่งการแสดงดังกล่าวสะกดสายตาผู้ชมด้วยความงดงามทั้งเครื่องแต่งกาย จังหวะการแสดงที่แม่นยำ พร้อมเพรียง อ่อนช้อย ที่มากับการเรียงร้อยผ่านเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในท้องถิ่นอันแสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งนี้สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงได้ผลิตนักแสดงคุณภาพรุ่นใหม่เข้าสู่สถานประกอบการประเภท Show & Entertainment ชั้นนำจำนวนมาก แสดงถึงความสำเร็จในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อย่างชัดเจน
 
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
 
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
 
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
 
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
 
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
 
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
 
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
 
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
 
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
 
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
 
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
 
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
 
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
 
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
 
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
 
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
 
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
 
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 1128 times Last modified on วันอาทิตย์, 17 ธันวาคม 2560 08:52