วันจันทร์, 13 มิถุนายน 2559 15:32

PCIT ผนึกกำลัง ททท.ภูเก็ต ร่างแผนขับเคลื่อน Smart Tourism

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 
phuket smart tourism
 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Colleage of International Tourism (PCIT)  ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดภูเก็ต (ททท.ภูเก็ต) จัดประชุม Workshop การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ Smart Tourism จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานภูเก็ต ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ร่วมด้วย คณาจารย์ และตัวแทนจากหน่วยงานราชการ และเอกชน ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรม จ.ภูเก็ต สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยเป็นใต้ ฯลฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพรหมเทพ อาคารอำนวยการ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
phuket smart tourism 1
 
phuket smart tourism 2
 
ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช กล่าวว่า PCIT และ ททท.ภูเก็ต เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายด้าน Smart Tourism ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญด้านหนึ่งในโครงการผลักดันจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็น Smart City อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต โดยวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ จะเป็นผู้เขียนแผนกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan ระหว่างปี 2017-2020) ดังนั้น การประชุมในครั้งนี้เป็นการระดมสมองจากหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ที่ได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ปัญหาหรืออุปสรรค งบประมาณที่ต้องใช้ และวิสัยทัศน์จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในทุกมิติ จากการประชุม Workshop ในครั้งนี้ นำไปจัดทำแผนที่มีความสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง สอดรับกับการเป็น Phuket Smart City ในปี 2020” รักษาการคณบดี PCIT กล่าว
 
phuket smart tourism 3
 
phuket smart tourism 4
 
phuket smart tourism 5
 
phuket smart tourism 6
 
phuket smart tourism 7
 
phuket smart tourism 8
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1672 times Last modified on วันจันทร์, 13 มิถุนายน 2559 15:43