วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2559 09:15

นศท.ราชภัฏภูเก็ต เข้าค่ายจิตอาสา ส่งเสริมประชาธิปไตย

Written by
Rate this item
(1 Vote)

นักศึกษาวิชาทหารภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2559 ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรม นศท. สร้างวินัย ปลูกจิตอาสา ร่วมเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 และศิษย์เก่า นศท. เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ปลูกฝังการมีคุณธรรม สู้งาน และการมีจิตอาสา สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีความรักในระบอบประชาธิปไตย มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัยและสังคมต่อไป

นักศึกษาวิชาทหารภูเก็ต

นักศึกษาวิชาทหารภูเก็ต

นักศึกษาวิชาทหารภูเก็ต

นักศึกษาวิชาทหารภูเก็ต

phuket student army 5

นักศึกษาวิชาทหารภูเก็ต

phuket student army 7

นักศึกษาวิชาทหารภูเก็ต

นักศึกษาวิชาทหารภูเก็ต

นักศึกษาวิชาทหารภูเก็ต

 ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959

Read 2740 times Last modified on วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2559 10:25