วันอาทิตย์, 16 กรกฎาคม 2560 13:49

มอบโอกาสทางการศึกษา ปฐมนิเทศ กยศ. ปี 60

Written by
Rate this item
(1 Vote)
กู้ กยศ.
 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต “ปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. รายเก่าต่อเนื่องเปลี่ยนสถานศึกษา และรายใหม่” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมี ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอรุณ แป้นคง ผอ.กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผอ.ฝ่ายโครงการรัฐ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนนักศึกษาเข้าร่วม 
 
กู้ กยศ.
 
กู้ กยศ.
 
กู้ กยศ.
 
นายอรุณ แป้นคง ผอ.กองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เริ่มดำเนินการโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 รวมระยะเวลา 21 ปี เนื่องจากนักศึกษาที่มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น บางส่วนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากลำบาก จึงเป็นที่มาให้มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้การปฐมนิเทศในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง นักศึกษา กับงาน กยศ. และสร้างความเข้าใจในหลักการของการให้กู้เงินกองทุน ตลอดจนการชี้แจงแนวปฏิบัติแก่นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน และนอกจากนี้ยังมีการบรรยายสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในประเด็นการเปิดบัญชีใหม่และการทำธุรกรรมทางการเงิน ของ กยศ. จาก ผอ.ฝ่ายโครงการรัฐ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 
กู้ กยศ.
 
กู้ กยศ.
 
กู้ กยศ.
 
กู้ กยศ.
 
กู้ กยศ.
 
 ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 3304 times