วันพุธ, 04 พฤษภาคม 2559 16:00

อธิการฯ ราชภัฏภูเก็ต เน้นมหาลัย-โรงเรียน ร่วมแรงแข่งขัน สร้างคุณภาพครู

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ครูภูเก็ต
 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นายมานพ ชาชิโย คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ อาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูพี่เลี้ยง จากโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ร่วมกัน รวมถึงแบ่งปันข้อมูลของการส่งนักศึกษาครูไปฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนต่างๆ ว่ามีพัฒนาการอย่างไร และติดอุปสรรคในด้านใดบ้าง นำไปสู่การปรับปรุงรูปแบบการฝึกสอนให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปในปีการศึกษา 2559 
 
ครูภูเก็ต
 
ด้าน ผศ.ดร.ประภา กาหยี ได้ฝากข้อคิดถึงผู้เข้าร่วมประชุมว่า “สถานการณ์ในปัจจุบัน ครู มีความสำคัญต่อประเทศ แต่เนื่องจากจำนวนครูมีมากขึ้น แต่ปริมาณนักเรียนน้อยลง จึงเกิดมาตรการจำกัดจำนวนครู สิ่งที่มหาวิทยาลัย และโรงเรียนจำเป็นต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขันคือ การผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์ความเป็นครู รักนักเรียน สอนเป็น และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี องค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้อาชีพครู สามารถเป็นความหวังของวงการศึกษาได้อีกยาวนาน” อธิการบดี กล่าว  
 
phuket teacher11
 
ครูภูเก็ต
 
ครูภูเก็ต
 
ครูภูเก็ต
 
ครูภูเก็ต
 
phuket teacher7
 
phuket teacher8
 
phuket teacher9
 
phuket teacher10
 
Read 1371 times