วันอังคาร, 21 พฤศจิกายน 2560 13:21

นิเทศศาสตร์ ถ่ายทอดการสื่อสารการตลาดทางสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

Written by
Rate this item
(2 votes)
 การสื่อสารการตลาดทางสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
เมื่อวันที่ 4 และ 18 พฤศจิกายน 2560 ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสื่อสารการตลาดทางสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 
โดยได้รับเกียรติจาก คุณธิติพงษ์ กิ่งแก้ว E-Marketing Manager แห่ง Andara Resort & Villas, Tourism blogger ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน “Tourism Marketing Blog” เป็นวิทยากร โดยวิทยากรทอดหลักการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และชี้แนะกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางดิจิทัล โดยเฉพาะ Blog ให้ประสบความสำเร็จ พร้อมให้โจทย์นักศึกษาฝึกปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะต่อชิ้นงานที่นักศึกษานำเสนอ ซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการ 
 
การสื่อสารการตลาดทางสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
การสื่อสารการตลาดทางสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
การสื่อสารการตลาดทางสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 1253 times Last modified on วันอังคาร, 21 พฤศจิกายน 2560 13:58