วันอาทิตย์, 09 ตุลาคม 2559 09:12

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เสริมคุณค่าประเพณีกินเจภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ประเพณีถือศีลกินผัก-กินเจภูเก็ต
 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายหรินทร์ สุขวัจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมการเสวนา ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ประเพณีถือศีลกินผัก-กินเจภูเก็ต
 
ประเพณีถือศีลกินผัก-กินเจภูเก็ต
 
DSCF6432
 
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ กล่าวว่า “ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เป็นประเพณีที่ดีงามและถูกสืบทอดกันมานับร้อยปี จากความนิยมในปัจจุบันผู้คนรับประทานอาหารเจ เพราะเห็นถึงประโยชน์ของพืชผัก และการทำบุญเพื่อละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต รวมถึงเป็นการปฏิบัติตัวอยู่ในศีลทำให้จิตใจอิ่มเอิบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในทุกๆ ด้าน จึงเกิดการเสวนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับประเพณีถือศีลกินผัก มีการจัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ ‘การตื่นตัวของชาวภูเก็ตในช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก และทิศทางการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม’ ตลอดจนการสาธิตทำอาหารเจเพื่อสุขภาพ โดยนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทั้งเมนูอาหารพื้นเมือง และอาหารเจประยุกต์ สำหรับการเสวนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการให้บริการวิชาการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรมกับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดสู่การส่งเสริมประเพณีกินเจให้คงอยู่สืบไปอย่างมีคุณค่า” ผอ.สำนักศิลปะฯ เผย
 
ประเพณีถือศีลกินผัก-กินเจภูเก็ต
 
ประเพณีถือศีลกินผัก-กินเจภูเก็ต
 
ประเพณีถือศีลกินผัก-กินเจภูเก็ต
 
ประเพณีถือศีลกินผัก-กินเจภูเก็ต
 
ประเพณีถือศีลกินผัก-กินเจภูเก็ต
 
ประเพณีถือศีลกินผัก-กินเจภูเก็ต
 
Content & Pics by งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต(PR PKRU) 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1413 times Last modified on วันอาทิตย์, 09 ตุลาคม 2559 09:33