วันพฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2559 14:09

ราชภัฏภูเก็ต ประชุม video-conference โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Written by
Rate this item
(1 Vote)

IMG 7258

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 7  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายสุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการประชุม “คณะกรรมการบริหารเครือข่ายย่อย C๑๑โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (อพ.สธ.) ครั้งที่ 2/2559 ผ่านระบบ video-conference ถ่ายทอดสัญญาณจาก ห้องประชุมโมคลา ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

IMG 7254

IMG 7255

IMG 7256

IMG 7265

IMG 7266

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959

Read 805 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2559 14:17